Fisioteràpia & Osteopatia/ Fisioterapia & Osteopatía

ma

En la meva pràctica profesional diària treballo aplicant diverses Tècniques Osteopàtiques i de Terapia Manual per tractar patologies d’alta prevalença i baixa complexitat -això últim és més que discutible- que afecten el Sistema Musculesquelètic: mals de cap, cervicàlgies i lumbàlgies, dolors inflamatoris, d’origen nerviós, etc.

No realitzo tractaments localitzats: els ajustos son globals, entenent el cos com una unitat, on totes les estructures -biomecàniques, bioquímiques, nervioses, fluídiques i energètiques- es troben íntimament relacionades i s’influeixen entre elles. L’objectiu últim és que les persones que em visiten, apart de sentir-se més alliberades i desbloquejades després de la sessió, estimulin els potencials d’autocuració i ressolució que totes posseeixen, aprenguin a alleujar o disminuir els processos dolorosos, previnguin lesions i visquin amb molta més alegría i plenitud en el moment present.

En mi práctica profesional diaria trabajo aplicando diversas Técnicas Osteopáticas y de Terapia Manual para tratar patologías de alta prevalencia y baja complejidad – esto último es más que discutible- que afectan al Sistema Músculoesquelético: dolores de cabeza, cervicalgias y lumbalgias, dolores inflamatorios, de origen nervioso, etc.

No realizo tratamientos localizados; los ajustes son globales, entendiendo el cuerpo como una unidad, donde todas las estructuras -biomecánicas, bioquímicas, nerviosas, fluídicas y energéticas- están íntimamente relacionadas y se influyen entre ellas. El objetivo último es que las personas que me visitan, aparte de sentirse más liberadas y desbloqueadas después de la sesión, estimulen los potenciales de autocuración y resolución que todas poseen, aprendan a aliviar o disminuir los procesos dolorosos, prevengan lesiones y vivan con mucha más alegría y plenitud en el momento presente.