Fisiosexología

La Fisiosexologia és la part de la Biosexologia que engloba un conjunt de tècniques corporals (somato-emocionals) que són eines terapèutiques per armonitzar la Funció Eròtica –en la dona o l’home adults, en un marc d’hetero u homosexualitat- o rehabilitar-la si està en disfunció (Caufriez, M.). La Síndrome de Deficiència Sexual és un conjunt de símptomes, que poden ser sexuals o no, i que manifesten un obstacle amb relació a la sexualitat, portant a una dificultat per estimular la Funció Eròtica. Les Disfunción Sexuals afecten un 60% de les dones i un 40% d’homes ( Guirao, L., Congrés Mundial sobre Menopausa, 2014).

Una sexualitat sana i satisfactòria és molt important per poder viure amb total plenitud i és, a més, un dret. Som éssers sexuals tota la vida. El plaer no és un concepte banal. El plaer és sensorial, i també sentim durant tota la vida. És imprescindible per gaudir el dia a dia, afavorir l’equilibri corporal i emocional i per poder enfrontar-se a les dificultats d’una manera més optimista i positiva. 

La Fisiosexología es la parte de la Biosexología que engloba un conjunto de técnicas corporales (somato-emocionales), que son herramientas terapéuticas para armonizar la Función Erótica -en la mujer y/o el hombre adultos, en un marco de heteroxexualidad u homosexualidad-, o rehabilitarla cuando está en disfunción (Caufriez, M.). El Síndrome de Deficiencia Sexual es un conjunto de síntomas que pueden ser sexuales o no, y que manifiestan un obstáculo respecto a la sexualidad, llevando a una dificultad para estimular la Función Erótica. Las Disfunciones Sexuales no son minoritarias  afectan a un 60% de mujeres y a un 40% de hombres (Guirao, L., Congreso Mundial sobre Menopausia, 2014).

Una sexualidad sana y satisfactoria es muy importante para poder vivir con total plenitud, y es, además, un derecho. Somos seres sexuales desde que nacemos y durante toda la vida. El placer no es un concepto banal. El placer es sensorial, y también sentimos durante toda la vida. Es imprescindible para disfrutar del día a día, para favorecer el equilibrio corporal y emocional y para poder enfrentarse a las dificultades de una forma más optimista y positiva.