Ioga Dinàmic al terra / Yoga Dinámico en el suelo

 

 

Us presento una sessió de mitja hora de Ioga Dinàmic al terra per mobilitzar i flexibilitzar la columna vertebral. La intensitat d’aquesta classe és de suau a moderada, on, apart de treballar i estirar la musculatura associada a la columna, farem el mateix amb la de les extremitats inferiors, és a dir, les cames. Sobretot estirarem la musculatura adductora.

Els músculs adductors, que són els que es troben a la cara interna de la cuixa, acostumen a escurçar-se. Quan som petits, podem obrir les cames amb relativa facilitat, però a mesura que creixem, anem perdent aquesta flexibilitat.  Si els estirem, com farem seguidament, facilitarem l’estàtica corporal quan estiguem dempeus, tindrem més agilitat i podrem seure fàcilment en diferents posicions. Això intervindrà en l’estabilitat de la columna i pelvis.

D’altra banda, amb una columna mòbil i flexible dinamitzem tota la musculatura del tronc, amb el qual aconseguim millorar la postura, respirem millor, el mal d’esquena disminuiex considerablement.

Espero que pogueu experimentar tots aquests beneficis durant aquesta pràctica curta, però molt profitosa.

Que no pari el moviment!

Os presento una sesión de media hora de Yoga Dinámico en el suelo para movilizar y flexibilizar la columna vertebral. La intensidad de esta clase es de suave a moderada, donde, además de trabajar y estirar la musculatura asociada a la columna, haremos lo mismo con la de las extremidades inferiores, es decir, les piernas. Sobretodo estiraremos la musculatura aductora.

Los músculos aductores, que son los que se encuentran en la cara interna del muslo, acostumbran a acortarse. Cuando somos pequeños, podemos abrir las piernas con relativa facilidad, pero a medida que crecemos, vamos perdiendo esta flexibilidad.  Si los estiramos, tal y como haremos seguidamente, facilitaremos la estática corporal cuando estemos de pie, tendremos más agilidad y podremos sentarnos fácilmente en diferentes posiciones. Ello  intervendrá en la estabilidad de la columna y pelvis.

Por otra parte, con una columna móvil y flexible dinamizamos toda la musculatura del tronco, con lo que conseguimos mejorar la postura, respiramos mejor y el dolor de espalda disminuye considerablemente. 

Espero que podáis experimentar todos estos beneficios con esta sesión corta, pero muy beneficiosa. 

¡Que no pare el movimiento!