Per què em sento bé quan practico exercici aeròbic?/ ¿Por qué me siento bien cuando practico ejercicio aeróbico?

L’exercici aeròbic va mot bé per moltes coses: activa la circulació sanguínia, posa a treballar el cor i els pulmons, facilitant així la resistència física,  ajuda a la crema de sucres i greixos i ens fa sentir més feliços. Aturem-nos aquí.  Això últim, per què passa?  Per què després de fer una sessió d’exercici aeròbic tinc més  ganes de fer coses, em sento molt millor amb mi mateixa, millora la meva imatge corporal i la meva autoestima?  Quan vaig a córrer, per exemple, sempre hi ha un abans i un desrprés de la sessió; sobretot em sento molt més motivada i, si tinc algún problema, quan acabo de córrer sembla que sigui menor. Córrer és un exercici aeròbic d’alt impacte, ja que els meus peus no estan constantment en contacte amb el terra. Per tant hi ha certes articulacions i algun grup muscular – articulacions dels genolls, musculatura del sòl pelvià, entre d’altres – que es sotmeten a una càrrega molt alta. A més demanem un esforç considerable al nostre cor i pulmons, per tant també hi ha molta despesa energètica. Dit d`una altra manera, l’exercici aeròbic d’alt impacte no és convenient per tothom.cof

Per contra, l’aeròbic de baix impacte, on en tot moment mantenim contacte amb el terra amb almenys algun dels dos peus,  és altament recomanable per gairebé tothom: caminar, anar en bicicleta, ballar sense saltar, sessions aeròbiques al gimnàs, etc. Aquí també treballem de valent els grans grups musculars, però la càrrega a la que els sotmetem pot ser progressiva i regulada, alhora que també podem treballar força la resistència.

Sigui quin sigui el tipus d’exercici aeròbic que realtizem, sempre sentim que, després de 15-20 minuts de moure’ns continuament, comencem a sentir alguna cosa per dintre que canvia per bé, ens sentim millor. Aquesta sensació de benestar es deu a que, una estona després de l’exercici, el cos comença a alliberar, entre d’altres, unes hormones que són, precisament, les responsables de fer-nos sentir bé. Aquestes hormones s’anomenen endorfines, i un cop alliberades es queden unes hores voltant pel sistema. Moltes persones, després d’una sessió, diuen que se senten ‘flotar`, sobretot a sota de la merescuda dutxa. I és també aquesta la raó per la qual moltes altres persones `s’enganxen’ a l’exercici aeròbic, ja que la sensació de plenitud que s’experimenta és altament gratificant.

Si no us ho creieu, per què no ho proveu durant vint minuts?  Us proposo que, tant just abans com just després de l’exercici, tracteu de sentir els batecs del vostre cor i la vostra respiració. A veure si noteu difències. Així ho vàrem experimentar amb alguns membres del fantàstic personal d’Infermeria del Parc Taulí de Sabadell, i vàrem passar molt bona estona, com veureu en el vídeo. Tot això gràcies a la gran tasca de prevenció i cura de la salut que es realitza des de Nútrimhttp://www.nutrimsalut.com-.

Que tingueu una molt bona pràcitca! Sumeu-vos a l’exercici.

El moviment és vida!

Por qué me siento bien cuando practico ejercicio aeróbico?

El ejercicio aeróbico va muy bien para muchas cosas: activa la circulación sanguínea, pone a trabajar el corazón y los pulmones, facilitando así la resistencia física,  ayuda a la quema de azúcares y grasas y nos hace sentir más felices. Parémonos aquí un momento. Esto último, ¿por qué pasa?  ¿Por qué después de hacer una sesión de ejercicio aeróbico tengo más  ganas de hacer cosas, me siento mucho mejor conmigo misma, mejora mi imagen corporal y mi autoestima?  Cuando voy a correr, por ejemplo, siempre hay un antes y un después de la sesión; sobre todo me siento mucho más motivada y, si tengo algún problema, cuando acabo de correr parece que este sea menor. Correr es un ejercicio aeróbico de alto impacto, ya que mis pies no están constantemente en contacto con el suelo. Así pues hay ciertas articulaciones y  algún grupo muscular – articulaciones de las rodillas, musculatura del suelo pélvico, entre otros – que se someten a una carga muy alta. Además,  pedimos un esfuerzo considerable a nuestro corazón y pulmones, por lo que hay también un elevado coste energético. Dicho de otra manera, el ejercicio aeróbico de alto impacto no es bueno para todas/os.

Por el contrario, el aeróbic de bajo impacto, donde mantenemos contacto con el suelo en todo momento, al menos con uno de los pies, es altamente recomendable para casi todas/os: caminar, ir en bicicleta, bailar sin saltar, sesiones aeróbicas en el gimnasio, etc. Aquí también trabajamos los  grandes grupos musculares, pero la carga puede ser progresiva y regulada, a la vez  que también podemos trabajar bastante la resistencia cardiovascular.

Sea cual sea el tipo de ejercicio aeróbico que realicemos, siempre sentimos que, después de 15-20 minutos de movernos continuamente, comenzamos a sentir alguna cosa per dentro que cambia para bien, nos sentimos mejor. Esta sensación de bienestar se debe a que, un rato después del ejercicio el cuerpo comienza a liberar unas hormonas que son, precisamente, las responsables de hacernos sentir bien. Estas hormonas se llaman endorfinas y, una vez liberadas, se quedan unas horas `paseando` por el sistema.  Muchas personas, después de una sesión, dicen que se sienten ‘flotar`, sobre todo cuando ya están bajo la merecida ducha.  Y esta es una de las razones por la que se enganchan al ejercicio aeróbico, ya que la sensación de plenitud que experimentan es altamente gratificante.

Si no os lo creéis, por qué no lo probáis durante quince-veinte minutos? Os propongo que, tanto antes como después del ejercicio, tratéis de sentir los latidos de vuestro corazón, así como vuestra frecuencia respiratoria. A ver si notáis diferencias.

Así lo experimentamos con algunos miembros del fantástico personal de Enfermeria del Parc Taulí de Sabadell.  Pasamos todos un buen rato, como veréis en el video. Todo esto gracias a la gran labor de prevención y cuidado de la salud que se realiza desde Nútrimhttp://www.nutrimsalut.com-.

¡Que tengáis una muy buena práctica! Sumaos al ejercicio.

¡El Movimiento es Vida!