Savasana: És una postura de Ioga estar estirat/da al terra? /¿Es una postura de Yoga estar estirad@ en el suelo?

I tant que sí. No només és una postura de Ioga, sino que és una de les més importants. Per això s’hauria d’incloure en tota seqüència, independentment de l’estil o el nivel que es practiqui.la-foto-11-e1519220955979.jpg

Savasana consisteix en restar estirat/da cara amunt sobre l’estora o el terra, amb cames  i braços lleugerament separats i els palmells de les mans cap amunt. És una postura còmoda, per això molts aficionats al Ioga que, o bé tenen el temps limitat, o busquen una pràctica corporal intensa, acaben saltant-se-la.

Savasana és una postura oberta, receptora d’energia, extremadament reparadora i reconstituient. Ens permet respirar amb un elevat nivell de consciència, distribuïr l’energia tal i com ens guia la intuició, sentir i constatar el pols cardíac i estar totalment focalitzats/des en el moment present. També rebaixa l’activitat del Sistema Nerviós Ortosimpàtic, ajudant-nos a estar més tranquils.

Si l’espai  i l’ocasió ho permeten  podem practicar Savasana en qualsevol moment i lloc, sense necessitat de realitzar una seqüència de Ioga abans o després.  Savasana representa un respir, en el sentit més literal de la paraula.  És una postura de descans,  d’un descans de qualitat, de connexió.  No obstant això,  és molt fácil adormir-se; si passa, benvingut sigui!

És important fer un bon Savasana, a ser possible de 10 minuts, després d’una seqüència de Ioga, doncs el nostre cos i ment necessiten una transició per passar d’un treball corporal i mental induït per les asana –postures- a una situació més quotidiana. Serveix també per assimilar i madurar el treball realitzat i per  passar d’un estat de consciència a un altre de forma més progressiva. Si la nostra pràctica és intensa i ens aixequem i marxem corrents, potser estarem en molt bona forma física però no tindrem temps d’assimilar la pràctica i, el que és pitjor, correm el risc de lesionar-nos.

Ja veieu que per parcticar Ioga, per connectar-se, per prendre consciencia, estar present, per fluïr i per viure amb plenitud, es pot començar amb Savasana.

El Moviment És Vida. Namaste.

 

¿Es una postura de Yoga estar estirad@ en el suelo?

Por supuesto que sí. No sólo es una postura de Yoga, sino que además es una de las más importantes.  Y  como tal,  debería estar incluida en toda secuencia, da igual el nivel o estilo que se practique. Savasana consiste en estar estirad@ boca arriba sobre la esterilla o el suelo, con piernas y brazos ligeramente separados y las palmas de las manos hacia arriba. És una postura cómoda. Precisamente por eso muchos aficionados al Yoga que, o bien tienen el tiempo limitado, o buscan una práctica corporal intensa, acaban saltándosela.

Savasana es una postura abierta, receptora de energía, extremadamente reparadora y reconstituyente. Nos permite respirar con un elevado nivel de conciencia, distribuir la energía tal y como nos guía la intuición, sentir y constatar el pulso cardíaco y estar totalmente enfocados en el momento presente. También rebaja la actividad del Sistema Nervioso Ortosimpático, ayudándonos a estar más tranquil@s.

Si el espacio y la ocasión lo permiten  podemos practicar Savasana en cualquier momento y lugar, sin necesidad de realizar una secuencia de Yoga antes o después. Savasana representa un respiro, en el sentido más literal de la palabra, entre compromisos y responsabilidades.  Es una postura de descanso, pero de un descanso de calidad, de conexión.  No obstante es muy fácil dormirse, y si pasa, ¡pues no pasa nada!

Es importante hacer un buen Savasana, a ser posible de 10 minutos, después de una secuencia de Yoga, ya que nuestro cuerpo y mente necesitan una transición para pasar de un trabajo corporal y mental inducido por las  asana –posturas- a una situación más cotidiana. Sirve también para asimilar y madurar el trabajo realizado, y también para pasar de un estado de conciencia a otro de forma más progresiva. 

Si nuestra práctica es intensa, y cuando acabamos con una postura invertida nos levantamos y nos vamos a los quehaceres diarios, seguro que estaremos muy en forma, pero no tendremos tiempo de asimilar nada de lo que estamos haciendo, y lo que es peor, corremos el riesgo de lesionarnos.

Así pues, ya veis que para practicar Yoga, para estar conectad@, consciente, presente, para fluir, y para vivir con plenitud…se puede empezar con Savasana.

El Movimiento Es Vida. Namaste.